Old Drugs

Kollegium Kalksburg
Live ©1998 im Miles Smiles
Langegasse 51, 1080 Wien

01 Atmosfera
02 Marsz zalobny
03 Smierzci, skarzem twoja zlosc
04 Zapowiedz pierwsza
05 Mieszanka Bittls òw
06 Miolek kiejsi
07 Zapowiedz druga
08 Karcmiany regulamin
09 Zapowiedz trzecia
10 Pocmy pozryc
11 Jako mlody olek
12 Zapowiedz czwarta
13 Cemu jo
14 Zapowiedz piata
15 Myslcie sobie
16 Aniolek stróz
17 Zapowiedz szosta
18 Dla Erwina


Nagrano 16-go grudina 1998 roku,
w lokalu 'miles smiles' w Wiedniu.


Zapowiedz szosta